Sebanyak 30 Al Quran telah diwakafkan pada 6 April 2017 kepada Kelab Quran Marking Gathering Project bagi menjalankan kelas bacaan tajwid, pembelajaran mengenai doa doa dan kisah kisah di dalam Al Quran bagi para pelajar. Terima kasih kepada Saudari Ayesha Shahira atas kesudian menerima kami.