Sebanyak 46 Al Quran telah diwakafkan pada 6 April kepada Projek HOPE yang akan menyantuni dan membantu masyarakat Muallaf pedalaman di Sabah pada bulan Mei hadapan. Terima kasih saudari Ummu Fatimah atas kesudian menerima kami.